שימוש בקלפים טיפוליים

תוכן עניינים

שימוש בקלפים טיפוליים מעניק תוספת עוצמתית לארגז הכלים המקצועי שבו משתמשים מטפלים אישיים, זוגיים, משפחתיים וקבוצתיים, מאמנים, מנחי קבוצות וגם פסיכולוגים חינוכיים.

חלק מסוגי הקלפים ושימוש בקלפים טיפוליים כוללים אלמנטים ויזואליים (קלפים הכוללים איורים או ציורים), סוגי קלפים אחרים הם מילוליים (כלומר כוללים מילים מסוימות או ביטויים) ואחרים – משלבים בין הוויזואל לטקסט (כלומר, כוללים תמונות / איורים המלווים בטקסטים) כמו הקלפים הטיפוליים שאנחנו פיתחנו – כל הכלבים כולם – מגדיר הכלבי העולמי.

דרך הערבוב, החלוקה וההתאמה של הקלפים, כמו גם שילוב אקראי או מכוון של התמונות עם המילים, נוצרים אינספור שילובים שמסוגלים לגשר בין הרגשות לאופן הבעתם המילולית. השילוב של מילים וציורים מפעיל את ההשלכה של תוכנו הפנימי של המשחק על הדימויים החיצוניים, ובכך, מסוגל לשחרר לאוויר העולם גם נושאים רגישים או כאובים, בדרך שיכולה להוביל לקבלתן של תובנות חדשות.

שימוש בקלפים טיפוליים

שימוש בקלפים טיפוליים מסוגים מסוימים (למשל, שימוש בקלפים מטפוריים) מאפשר פתיחת צוהר לעולמו הפנימי של המשחק בהם – התגובות האסוציאטיביות המופיעות אצל המשחק להופעת הקלפים המאוירים מאפשרות לו להרהר בזיכרונות ילדותו, להיזכר גם בחוויות מודחקות ביותר ולשחרר מתוכו רגשות שהיו חסומים במשך שנים. מכיוון שפרשנותם של המטפורות והמושגים המופיעים בקלפים מבוססות על הפירוש הסובייקטיבי שלהן בעיניו של המתבונן הספציפי, אותו קלף ממש עשוי לעורר תגובות וריאקציות שונות אצל המשתתפים השונים.

צידו השמאלי של המוח מול צידו הימני

מחקרים העוסקים בתפקודים המשלימים של שני צידיו של המוח מייחסים את החשיבה המילולית הלוגית, האנליטית והרציפה, להמיספרה השמאלית שבמוח (כלומר, לצידו השמאלי של המוח), ואת התחושות, האינטואיציה, הדמיון והיצירתיות – לצד הימני של המוח (ההמיספרה הימנית).

בעוד שההמיספרה השמאלית של מוחנו עושה שימוש במילים בכדי לשמור ולבטא את תפישת המציאות שלנו, ההמיספרה הימנית של המוח פחות תלויה ומחוברת למציאות ולהיגיון ופתוחה יותר לזרימה, לשינוי וליצירתיות, וה"שפה" שלה היא ויזואלית – תמונות.

"מפגש" של שני צידי המוח עם תמונה מסוימת יכול, לכשעצמו, לעורר מערכים של רגשות מסוגים שונים ולהגיע אל "האמת הפנימית" של הפרט, אל "האני" האמיתי שלו. השילוב בין משמעויות מילוליות לבין מטפורות מצוירות או מצולמות מגשר בין הסתירות ומיישב גם חוויות פנימיות הנראות כסותרות.

במקרים בהם נראה כי ההבנה הלוגית, הרצון והכוונה אינם עוזרים בפתרון הסיטואציה או הקונפליקט, זווית ראיה חדשה (המגיעה מנק' מבט שונה) עשויה לסייע להגעה לפתרון חדש. המטאפורה, שכאמור, משמשת כ"שפה" שבה פועלת ההמיספרה הימנית שלנו, מסוגלת לנפץ מעגלי קסמים ושנים של חשיבה שלילית ודפוסי התנהגות בעייתיים וליצור שינוי מועיל.

אותה שפה מטפורית שנבנית בעת שימוש בקלפים טיפוליים מסוגים מסוימים מאפשרת למשתמשים בהם לדלג מעל מנגנוני ההגנה שלהם, שכן, מרבית מנגנוני ההגנה האנושיים שלנו מבוססים על השגרה, על המוסכמות החברתיות וכן הלאה.

במהלך טיפול בקלפים טיפוליים, כאשר המשתתפים ב"משחק" / טיפול קבוצתי מוזמנים, באופן מכוון, לבחור קלף מהחפיסה ולהשתמש בו בכדי להציג את עצמם ליתר המשתתפים, הם מקבלים את האפשרות "להמציא" את עצמם מחדש באמצעות הקווים, הצבע או הצורה. הקלפים הטיפוליים מזמינים אותם ומאפשרים להם לפנות אל משאבי הדמיון הסמויים שבהם בכדי לגייס לעזרתם את אופני החשיבה החזותיים, החושיים והאינטואיטיביים.

קלפים טיפוליים ככלי השלכה (Projection)

ככלי השלכה / הקרנה מטפוריים, שימוש בקלפים טיפוליים מסוגל להצית את הדמיון שלנו ולהפכו לפנטזיה. במקרים רבים, שימוש בקלפים טיפוליים מחזיר את המשתמש בדמיונו להתנהגות חופשית / ילדותית ללא שיפוטיות (עצמית ו / או חיצונית) וללא ביקורת (שוב, עצמית ו / או חיצונית) והופך לחוויה שהיא מרפאת באותה המידה שהיא מהנה.

העולמות הדמיוניים נוצרים והיצירתיות מתעצמת, מכיוון שהקלפים הטיפוליים מסייעים לנו ביצירת מרחב בטוח משלנו בו אנחנו מאפשרים לעצמנו לדמיין, להמציא ולחלום בהקיץ, מתוך הידיעה כי אותה המציאות חלופית נולדה, קיימת ופועלת בכדי לתמוך, לשרת ולהעצים את כישורי ההתמודדות שלנו, ולא בכדי לנתק אותנו מהמציאות האמיתית או להוות מקום מפלט לבריחה ממנה.

שימוש בקלפים טיפוליים כאמצעי להתמודדות עם אבל ואובדן

במקרים מסוימים, חווית האבל חוסמת את הביטוי המילולי של הרגשות אותם חש האבל, וקלפים טיפוליים עוזרים, בלא מעט מהמקרים, לשחרר את החסימה הזו. הקלפים הטיפוליים מאפשרים למטופל לשמור על מרחק רגשי מסוים החוצץ בינו לבין האירוע הכואב ומגנים עליו בכניסתו לאזורי הכאב האישיים שלו. וכשהמגננות מוסרות, קל בהרבה יותר לטפל במה שנמצא, עד לאותו הרגע, חבוי, מוסתר ומוגן מאחוריהן.

שימוש בקלפים טיפוליים כזרז טיפולי

קלפים טיפוליים מהווים, כיום, חלק משמעותי מארגז הכלים של המטפלים, והם עוזרים להפעיל תהליכי אמון, יצירת קשר וביסוס תקשורת בטוחה בין המטפל למטופל, בטיפולים ובתהליכים האישיים או הקבוצתיים.

כאשר מטפלים משתמשים בקלפים טיפוליים, "החוזה הטיפולי" שבין המטפל למטופל מבוסס על הבנת הבסיס ההדדית כי כל פרשנות או מובן של הקלפים בהם מתבצע הטיפול קיימת, אך ורק, בעיני המטופל או המטופלים המשתתפים ב"משחק" / טיפול.

תפקידו של המטפל, בסיטואציה זו, יתמקד בהעלאת השאלות המבהירות את ההיבטים המסוימים של התהליך מכוונות אותו לכיוון הטיפולי, למשל "כשאת.ה מתמודד.ת עם משבר – מה מסייע לך בהתמודדות?", "מה מעכב אותך?", "מי מסוגל לסייע לך בכך?", "מי מעכב אותך?" וכן הלאה.

קלפים טיפוליים ושאלות מנחות


שאלות מנחות המובילות לתובנות ממלאות תפקיד משמעותי בתהליך המבוסס על עקרון "הצטרפות והובלה" ("Pacing and Leading") – גישה טיפולית נפוצה. ה"הצטרפות" מאפשרת למטפל להתחבר למטופל באמפתיה, בכבוד ובקבלה, בעוד שה"הובלה" כוללת תהליכי הכנסת רעיונות חדשים או תובנות חדשות שתובלנה את החיפוש אחר דרכים, שיטות או פתרונות חלופיים לבעיות המטרידות את המטופל.

התהליך מתפתח בגבולות אותו מרחב בטוח מנותק ממציאות של התמונות והמלל המופיעים על גבי קלפים. במרחב בטוח זה, חש המטופל חופשי לנוע באופן בטוח לגמרי מאזורי הכאב שלו לאזורי הריפוי תוך פרק זמן שהוא יחסית קצר.

"מרחב" זה עשוי להיות מציאותי או דמיוני, הוא עשוי להיות ממוקם בתוך חלל סגור ובטוח (כמו טירה, למשל, או מערה) או בחוץ, בטבע (בג'ונגל, ביער או בשדה חיטה). המטופלים יכולים לבחור האם להיות הם-עצמם כפי שהם במציאות או לגלם תפקיד אחר מתוך דמויות רבות ומגוונות (כגון דמויות אמיתיות, דמויות רצויות, דמויות דמיוניות וכד').

הקלפים עשויים לשמש כ"סוכנים" של רגשות שאינם מודעים לא רק עבור המטופלים, אלא גם עבור המטפלים. שכן, כאמור, החיבור בין ה"שפות" – המילים, התמונות והרגשות, דרך הקלפים המצוירים עשוי לשמש כאן כגשר, כאמצעי בין החיבור החוויתי הלא-מילולי לבין ההתערבות הטיפולית. כך שהמטפל ישתמש בקלפים הטיפוליים בכדי לעזור למטופל לזהות את דרכי ההתמודדות הייחודיות לו עם מצבי לחץ, כמו גם עם משברים וטראומות.

לסיכום

קלפים טיפוליים הינם כלי חשוב ויעיל עבור כל מטפל, וחשוב שיהיה נוכח בכל ארגז כלים של מטפלים בתחומים שונים.
שימוש בקלפים טיפוליים וקלפים טיפוליים לילדים הוכחו ככלי אשר מסייע במפגשים, ומאפשר שיח פתוח, בריא, כנה, וכל זה תוך דרך מהנה וחוויתית אשר מאפשרת גם למידה חשובה.

לא מעט מטופלים (ומטפלים) אוהבים כלבים, מה שהופך שימוש בקלפים טיפוליים על כלבים לכלי עזר מעולה, שיוצר חיבור מידי לתוכן הטיפולי, והחיבור למערך השיעור, יכול להיות קל ונעים למטפל ולמטופל יחדיו.

עוסק בתחום משנת 2015, ומעביר קורסים להכשרת מאלפי כלבים, הכשרת מדריכי כלבנות טיפולית, קבוצות וסדנאות בנושא אילוף כלבים לקהל הרחב, פעילויות ותכנים לימודיים בבתי ספר לחינוך מיוחדים וחינוך רגיל.

תחומי פעילות:
אילוף כלבים, פתרון בעיות התנהגות בכלבים, אילוף כלבים בפנסיון, אילוף כלבים בקבוצה, פנסיון מפנק לכלבים, הרצאות בנושא התנהגות כלבים, התאמת כלבים למשפחות, כלבנות טיפולית במגזר הפרטי והמוסדי, ועוד…

נשמח לקבל מכם ביקור!

אם התוכן תרם לכם, ואתם מרגשים שקיבלתם ערך מקצועי, נשמח שתעזרו לנו לקדם ולהפיץ אותו הלאה.

יחד עם זאת, אנחנו נשמח מאוד אם תעניקו לנו ביקורת חיובית על האתר שלנו. רוצים לעזור לנו? הקליקו על כפתור הזהב, ועזרו לנו להתקדם

רוצים לשתף את התוכן עם חברים שלכם? אפשר לעשות זאת בקלות מכאן »

מוזמנים להוסיף את דעתכם למאמר לטובת דיון מעשיר

אולי יעניין אתכם גם

לכל שאלה מוזמנים להשאיר פרטים ואחזור אלכם בהקדם

התחל שיחה בוואטסאפ
צריכים עזרה?
היי מה שלומך?
כאן יוגב... איך אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן